Kolonien Kallehave Strand

Børn fra Kalvehave Strand, står og venter på kongefamilien, som skal indvie Dronning Alexandrines bro. – 30.05.1943

Kallehave Strand havde adresse på Kalvehave Havnevej 2, matr. nr. 16 b, Kalvehave.

Stiftet af “Komite for Værnebørnenes Feriehjem og Fritidsskole” i København.
Formål: At  akffe københavnske børn et sundt og styrkende landophold om sommeren, samt at skffe dem e hensigtsmæssig friluftsundervisning.

Den 17, ma 1917 købte man matr. nr. 16. b der dengang hed “Hansignes Ro” og ejedes af frøknerne Minna og Julie Rasmussen samt fru Ellen Jørgensen f. Rasmussen.  De tre søstres far var Skipper Rasmus Rasmussen, der havde fået overdraget ejendommen af sin far Jens Rasmussen Bom, i 1877. Dette fremgår af en mindeplade swr har siddet på huset facade, og det må antages det er bygget  i 1877.
Værneskolen rekrutterede mange elever, der led unde fattigdom, sygdom, uformående forældre, socialt beastede familie. Børnene blev udvalgt af skolelægen sammen med Lærepersonalet, og tildeltes plads gradueret efter trang.
I 1927 var man nået så langt at der nu kunne etableres helårsskole i østfløjen.
Et af succeskriterierne, var at barnet tog på i vægt og bibeholdt denne værdimåler i mange år.
I 1939 skiftede foreninge navn til “Foreningen for “Kallehave Strand”, Fritidsskole og Feriehjem”. Der var 40-50 børn ad gangen, når belægningen var på sit højeste, med ophold af 5 måneders varighed.
Den 19 december 1943 blev “Kallehave Strand” beslagtlagt af den tyske værnamgt.
Nytårsaften 1944 brændte hovedbygningen, da en af “gæsterne” ville tænde op i kakkelovnen.
I foråret 1938 blev skoleforholdenen på Kallehave Strand lukket på grund af brobyggeriet og og ekspropriering af 2000 m2 af koloniens grund – og dette i forbindlese med brand gjorde at mans ønskede at sælge ejendommen. Det lykkedes dog ikke, og i 1948 indviedes det genopbyggede “Kallehave Strand.
Den 1. april 1971 overdrages bygninger til kommunen på grund af skrantende økonomi, og blev til observationskoloni for hjælpeskolens elever. Der blev i 1985 tilknyttet skolepsykologisk kontor.
I 1991 skrantede økonimien igen og der var nedskæringer i udsigt, men endnu engang blev skolen reddet.

”Kallehave Strand”har haft flere navne/funktioner:
Værnebørnenes feriehjem og Frtidsiskole.
Hjemmet
Svagbørnskolonien
Obsevationskolonien

Kilde: Kompendie med billeder fra Kallehave Strand i anledning af 75 års jubilæet. 

Man er velkomen til at komme og læse hele den lange beretning på 19 sider, i vores arkiv.