Spareforeningen “Julens glæde”

“16/1-1932

Spareforeningen “Julens Glæde”

for  Kallehave Skoledistrikt har holdt Generalforsamling.

Formanden, C.M. Hansen, aflagde Beretning, og Kassereren, Malermester Mathiasen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 7836 Kr. Til Sparerne var udbetalt ialt 7587 Kr.

Til opkræver genantoges for det kommende Aar Musiker Gotthelff, Kallehave.

Til Bestyrelsen genvalgtes Malermester Mathiasen, Viemose, og Fru Henriksen, Kallehave. Til Revisor valgtes Fisker Edvard Bang, Kallehave.”