Om post og færgevæsenet mellem Kalvehave og Koster 1878

Vi har i arkivet nogle udklip og kopier af skrivelser fra postvæsenet i Vordingborg af tidligere pakkepostmester Gunnar Olsen, Skovhusevej i Stensved.

Her er et eksempel:

“Er den rejsende indskrevet fra Vordingborg til Stege, kommer man til Kallehave kl. 2 om natten, ofte i slud, regn og mørke, så man ikke kan se en hånd for sig og næppe skelne søen fra den dæmning, man skal over for at nå til båden for bølgeslaget af vandet, der sprøjter op over ham, når vinden står på.

På denne dæmning må passageren opholde sig under alle vejrforhold til post- og færgefolkene bliver vækket af deres søvn, kommer op og får postgodset og derefter passagererne indladet. Alt dette sker, som nævnt i mørke, thi det lys, man skimter i postvognens lygter, er for svagt til at afgive tilstrækkelig vejledning. Når man endelig, med fare for at falde i vandet, er kommet med i den skrøbelige båd, hvilken 2 mand skulle ro mod vind og strøm over til Koster, tager dette ofte halve, ja hele timer og volder færgefolkene meget besvær, som forøges ved, at der på den anden side ingen lygter findes til vejledning. Når man så endelig er landet på broen, er den rejsende, der ikke er lokalkendt, i stor forlegenhed for, hvor han skal gå hen.

Den eneste besked han får af færgefolkene er, at han skal gå op på Færgegården, der ligger flere hundrede alen fra færgestedet, og råbe færgemandens navn. Så vågner færgemanden nok og står op og lukker ham ind. Han kan også blive stående på broen til færgefolkene har fået postgodset læsset på en trækvogn. Så kan han blive vejledet af disse, hvilket bedst kan ske ved, dersom man ikke vil udsætte sig for at falde i vandet, at holde dem i hånden eller tage fat i trækvognen, da der hverken er lys eller lygte på broen at øjne fra noget vindue.

Når højere vedkommende bliver bekendt med disse mangler, håber indsenderen, at de snarest muligt bliver afhjulpet.”

Dette læserbrev var indsendt af en ikke navngiven person og illistrerer ret så tydeligt, at det var noget af et fremskridt, da man i 1943 indviede Dr. Alexandrines Bro.

cropped-mønbro1.jpg