Midsommerfest i Kalvehave

“18/6-1946

MIDSOMMERFEST I KALVEHAVE

I.S. Kalvehave Idrætsplads afholder paa Søndag i Samarbejde med Kalvehave Idrætsforening og Kalvehave Gymnastikforening en stor Midsommerfest, hvis eventuelle Overskud skal anvendes til Anskaffelse af et Klubhus til Idrætspladsen. Der vil blive spillet en Fodboldkamp mellem A-Holdene fra Lendemarke og Kalvehave samt en Række Haandboldkampe. Sjølunds Elitehold fra Stevns vil give en Gymnastikopvisning, og om Aftenen Kl. 19.30 opføres Skuespillet: “En Herre fra Firserne”. Det righoldige Program sluttes ved Midnatstid med et straalende Festfyrværkeri.

Paa Pladsen vil der iøvrigt forefindes en Tombola, ligesom der vil blive forskellig Underholdning”