Kapsejladsen ved Kallehave

“Vordingborg Dagblad 14/7 1949.

Kapsejladsen ved Kallehave

Dommerkomiteen bestod af Strandvagtmester Albrethsen, Kallehave, fhv. Købmand P.S. Hansen, Viemose, Foreningens Formand, F.C. Hansen, Gdr. Niels Nielsen, Langebæk, Fiskerne Emil Nielsen og Lauritz Christensen samt Overassistent Marcher, Kallehave.

Vinden var i Løbet af Eftermiddagen stærkt aftagende, saaledes at der fra en frisk Vind ved Starten efterhaanden stilledes helt af til “Havblik”, og Sejladsen blev saaledes en udpræget Chancesejlads, med utallige Omplaceringer af Baadenes Rækkefølge.

I Løbet af Eftermiddagen udfoldede der sig et muntert Folkeliv paa Havnepladsen. Kallehave Orkester underholdt Tilskuerne, ligesom de mange fremmede Baade i Havnen tiltrak sig Publikums Opmærksomhed.

Efter Præmieuddelingen afholdtes et stort Bal i Badehotellets Sal, hvor Ungdommen morede sig fortræffeligt. Og i Selskabslokalerne drøftedes Sejlsport, lige til Hotellets Lamper slukkedes.

Fiskeriforeningen “Ulfsund”s 30. Kapsejlads var til Ende.”

V265-02

Kapsejlads i Kalvehave havn. årstal ukendt