Kallehave østre Sogns Samlingshus

VORDINGBORG DAGBLAD 17. oktober 1905

INDVIELSESFEST afholdes i Kallehave østre Sogns Samlingshus
ONSDAG den 18 ds kl 6
D´hrr Provst Nielsen og Seminarieforstander Munk taler.
Entre til Foredragene 25 øre – Derefter offentlig Bal.

Entre: Herrer 75 øre. Damer 50 øre. Aktionærerne 25 øre og Børn 25 øre for hele Festen.
For god Musik og Beværtning er der sørget.

Alle indbydes

Bestyrelsen

VORDINGBORG DAGBLAD 20. oktober 1905

INDVIELSE

Kallehave østre sogns Samlingshus blev Onsdag aften indviet ved en Festlighed, der havde samlet overordentlig stor Tilslutning.
Til stede var nemlig mellem 3 a 400 Damer og herrer. Det ny Samlingshus som tidligere er omtalt, præsenterer sig særdeles godt, og det er meget praktisk og bekvemt indrettet.
Der findes en stor, hyggelig Sal og en rummelig Tribune med Plads til Teater.
Endvidere er der flere andre gode Lokaler med Køkken, og ved hver Side er der henholdsvis en hyggelig Dame og Herregarderobe.
I udhuset er der bl.a. Staldrum. I Anledning af Indvielsen var Salen smukt pyntet med Gouirlander.