F. Vestergaard Kristensen

Lærer Vestergaard sammen med gårdejer Hans Jacobsen, Nørrevang – Viemose – ca. 1965

Vestergaard var jyde af sind og skind, men han var næppe kommet til sæde bag katederet i Ørslev skole ved Vordingborg, før egnens historie greb ham og blev hans store fritidsinteresse. Det blev først til en lille, grundigt underbygget bog »Ørslev Sogns Historie«, som blev udgivet 1935 og som med årene blev efterfulgt, dels af andre bøger og dels af artikler i årbogen. De sluttede med den store afhandling om »Andelsbevægelsens udvikling i Langebæk kommunes 3 sogne«, som Vestergaard netop nåede at se færdig i årbogen 1985. Blandt bøgerne er »Salget af Vordingborg Rytterdistrikt« fra 1975, som Vestergaard afsluttede på rekordtid, absolut den vægtigste. Det er en grundig gennemgang af et emne i Sydsjællands historie, som man stadig vil vende tilbage til. Vestergaards flid og arbejdsevne var fantastisk.

Kilde: Historisk Samfund Præstø Amts Årbog 1986 – side 104

F. Vestergaard Kristensen levede fra 1904-1985. Hans materialer findes i vores arkiv.
Han har samlet mange spændende sager, som vi har stor glæde af. Han deltog også i arkivarbejdet. En anden bog han også har skrevet er “Træk af Viemose By` s historie”. Der findes også beskrivelser af skolevæsenet m.m.