Kalvehave Røgeri

Bygaden 18 – Skomager og skorstensfejer Petersen/Bækhave

Skorstensfejermester og skomager Jens Emil Martin Petersen, ejer ejendommen Bygaden 18 i  Kalvehave. Bag huset løber der en bæk midt mellem Bygaden og Østergade. Fra huset var der lagt to overgangsbrædder og folk kaldte Martin for ’Bæk’. Skorstensfejermesteren søger kongelig bevilling til at tage navnet ’Bæk’. Navnet er imidlertid optaget, hvorfor han søger om at kunne bruge familienavnet ’Bækhave’.
Herefter (efter at begge drenge er født) er familienavnet Bækhave.

Bygaden 18 – røgeri fra 1942 til 1955

Brødrene Adolph og Peter Bækhave, som er handelsuddannet, bygger en tilbygning til sydenden af faderens hus, og indretter det til røgeri, som de starter i 1942.
Peter stod, ved sit bryllup i Øster Egesborg (1934) med Marie, som handelsmand, men har forud for opstarten af virksomheden aftjent sin værnepligt i søværnet, selv fisket og samtidig arbejdet på røgeriet i Færgegården hos Svend Otto Larsen.
I Bygaden driver brødrene røgeriet, fra da de var dem selv til, at der var 5 ansatte.

Lis – Jet – Ivy – Eja

Her ses Peter og Marie Bækhaves 4 døtre. Den ældste Lis, Jet, Ivy og Eja. Lis boede senere i sydenden af huset sammen med sin mand Jørgen Jensen (søn af vejmand Leo Jensen, der boede lidt højere oppe ad Bygaden) og bror til amtsvejmand Svend Jensen.

 

 

Peters firmabil – Chevrolet Six fra 1934

Efter nogle år er der lidt nedgang i salget af ål og sild, som er deres specialitet. Adolf vælger derfor at tage arbejde på SEAS i Haslev, Peter fortsætter forretningen.
I 1955 får Peter Bækhave muligheden for, at købe Henry Clausens røgeri på Røgerivej 5 (kaldt: “Røgeriet Storstrømmen”), der har den helt rigtige placering – lige ud til vandet med bådebro og det hele. Her kan fiskerne levere fiskene ‘lige til døren’.

Det var den rigtige beslutning, for her arbejdede Peter en rigtig god forretning op, sammen med sine ansatte:
Foruden Marie og Peter selv var der: Klara, kaldet fløjteKlara. Hun boede i Bahl Strand – det gamle bindingsværkshus som ligger parallelt med vejen ned til havnen. Klare kørte på knallert – og altid fløjtende. Alma Hansen, Ny Vordingborgvej – kaldet “arme og ben” antageligvis pga. måden hun gik på. Ella, boede på Ny Vordingborgvej ved stranden.
Etly (måske Petersen) Bygaden lige overfor den gamle Brugs. Karen Ovesen kaldet Bahl-Karen der boede Bygaden 40. Astrid, der boede i Langebæk. Jørgen Jensen gift med Lis Bækhave, røgmand. Arne Jensen (bror til Jørgen) hjalp til.
1963 ca.
Karen Ovesen, Alma Hansen, Ingrid Grønkær, Ny Vordingborgvej ansat ca. 7-8 år. Andrea Christensen, Viemose Gade (Eja Bækhaves svigermor). Åge Christensen, røgmand (Åge var gift med Andrea og dermed Ejas svigerfar). Katinka Larsen, Ny Vordingborgvej 7.  Linnea Borgelin, Færgegården + en altmuligmand (gennem flere år var det Harald også kaldet ‘sorte’. Han boede i sin kutter, der lå ved bådebroen til røgeriet).
Bækhave-døtrene hjalp også til.

Luftbilledet er fra 1958, et par år efter Peter overtog røgeriet.

Der var akkord både på filetering og på pakning. Nemlig hele 3½ øre pr. fileteret ål eller pakkede fileter. En pakke fileter bestod af 5 stk.
Damerne havde frokostpause i 30 minutter. Ingrid og Alma gik som regel hjem.


Billedet her er fra 1972/1973, der har været ild i røgeovnen (øverst i billedet).
Vi ser een af firmabilerne ved maskinværkstedet til venstre i billedet. Stor Mercedes med en ål malet på siden. I den kørte Peter Bækhave til bl.a. kødbyen i København og solgte de færdige røgvarer. De var stærkt efterspurgte i København. 

Vi ser tre mænd fotograferet ved røgeriet. Fra venstre er det Arne Jensen, bror til Jørgen Jensen som står i midten. Manden med piben til højre ved vi ikke hvem er. Jørgen var svigersøn til Peter Bækhave, gift med Lis Bækhave.

Ved større begivenheder i familien Bækhave, blev damerne budt ind i privaten til kaffe og kage. Damerne fik 50 kr. i julegratiale, så man kan godt sige, at man blev godt behandlet på røgeriet.

Ellen Petersen Guldhøjvej 5 (kaldet “Ellen-sypige”) syede gardiner til alle vinduerne, da Peter Bækhave købte røgeriet.

“Inger”

Peter Bækhaves store passion var den store luksusbåd “Inger”. Den blev flittigt benyttet om sommeren til ture rundt i området, hvor frokosten kunne nydes og måske en tur i vandet bagefter.

Det hele slutter sidst i 1970’erne – Røgeriet lukker og Peter dør i 1979.
Nu er der lavet et bo-fællesskab på adressen, og det ligger stadig rigtig flot.

Peter Bækhave

Herluf Trolle

Lige et billede der viser en ung værnepligtig sømand og hans skib.

 

 


 

Skrevet af Jens Neumann
Kilder: kirkebøger, Danmark set fra luften, familien, og tidligere medarbejdere. Stor tak til Per Bækhave (barnebarn, der er født og opvokset på røgeriet) og Sanne (barnebarn til “Ellen-sypige”).