Kalvehave Mølle

Kalvehave Mølle.
Mølleren på billedet hed Kristian Rasmussen og hans hustru hed Johanne.

Billedet er af den første mølle, som brændte i 1914. Billedet er taget ved indvielsen af brødfabrikken i 1900.

 

 

 

 

 

 

 

Kalvehave Mølle ligger på Møllevænget i Gl. Kalvehave. Møllen har matr.nr. 7b.

Den første hollandske vindmølle brændte i 1914, hvorefter den blev afløst af den vi ser på billede 2. En Hollands mølle med vindfang på 32 alen. Den brændte i 1935 og blev ikke genopført.

1847 – 1860: Carl Julius N. Møller gift med Hanne Andersdatter
1860 – 1870: Peder Christian Jensen gift med Maren Jørgensen
1870 – 1875: Jørgen Pedersen fra Præstø gift med Mette Christiane Pedersen fra Fanø
1875 – 1890: Niels Petersen gift med Ane A. Andersen 
1890 – 1893: Ludvig Vilhelm Nielsen 
1893 – 1902: Hans Peter Christoffersen gift med Karen Margrethe Laura. Begge født i Borre sogn
1902 – 1911: Jens Villiam Andersen gift med Maren Marie
1911 – 1921: H.P. Nielsen født i Holbæk gift med Luna Marie født i Sorø
1921 – 1930: Kristian Rasmussen født i Bissinge gift med Johanne født i Hegnede
1930 – 1932: Jens Peter Nielsen født i Vester Egede gift med Kirsten der var født i Snesere
1932 – 1940: Carl Gunnar Olsen – Forpagter Ernst Kristensen
1940 – 1943: Henrik Valdemar Jensen gift med Ruth Jensen. Han var med til at bygge Mønbroen og solgte Møllen da broen var færdig
1943 – 1966: Chr. Hansen født på ‘Højholt’ Nr. Mern gift med Birte Marie, der stammede fra Adamsgården ved Røstofte
1966 – 2014: Jens Hansen født på ‘Højholt’ Nr. Mern gift med Marie 
2014 –          : Kate & Jens Neumann – datter og svigersøn

Efter tingbogen, så var ‘Vallø Stift’ flittig långiver til bl.a. Kalvehave Mølle.

På billede nummer 1 ses en hestetrukken salgsvogn, som Christoffersen kørte rundt i omegnen med og solgte friskbagt brød.

Den sidste møller/bager på Møllen hed Carl Gunnar Olsen og ham har vi heldigvis et par billeder af. Også han havde en salgsvogn… Bag vognen ses Møllevænget 5, som både indeholdt brødudsalg og bolig for Mølleren.

Kuriosum:

Kallehave Mølle brændt.

Avisartikel i Vordingborg Dagblad lørdag d. 7. marts 1914

Lørdag morgen ved 4’tiden opstod der ild i Kallehave Mølle, der i løbet af en lille times tid, var nedbrændt til grunden.

I den stærke storm var alt slukningsarbejde umuligt for Møllens vedkommende. Derimod lykkedes det at redde de øvrige bygninger, skønt vinden bar flammer ind over dem. Ilden havde en tid fat i kornmagasinet, der lå umiddelbart op til Møllen, men ved ihærdigt arbejde af tililende folk lykkedes det at redde denne bygning, dog blev tag, loft og gulv til dels ødelagt.
Møllen var forsikret i Østifternes Brandforsikring for ca. 14.500 kr. og det lille kornmagasin forsikret samme sted for ca. 2.000 kr.
Der brændte 60 – 70 tdr. mølleprodukter af forskellig slags.
Om ildens opkomst vides foreløbig intet, men man formener, den er opstået ved, at Møllen i den stærke storm er revet løs og har løbet sig varm.
Møllen med ejendom ejes af Møller H.P. Nielsen.

Skrevet af Jens Neumann. Kilde: Tingbogen, folketællingerne, aviser og familie