Vestenbækgaard

Stensbyvej 61 ca. 1935.
Bagpå billedet: Hans Peter Jensen og Jens Peter Jensen, Vestenbæk

Vestenbækgaard ligger på Stensbyvej 61 i Vestenbæk matr. nr. 7a.
Skøde på ejendommen 1890 og i 1930 var ejeren stadig Hans Peter Jensen. Han boede på gården sammen med hustruen Stine og sønnen Jens Peter f. 1884.
Hans Peter er født i Mern.

Fra avisen 1939 har vi dette notat om hans 85 års fødselsdag.
Hans Peter Jensen Vestenbæk

1948: skøde til Evald  Christensen
1978: skøde til Erling Christensen