Skovbækgaard, Stensby

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Skovbækgård 1936
Danmark set fra luften

 

Skovbækgård i Stensby ejes af Sanelma Hansen. Den ligger på Skovbækvej 3. Den har matrikel nr. 9a, i den gamle 1688-matrikel var det gård nr. 2. Selv om den ligger lidt yderligt, ser det ud til at den altid har ligget der.

Jens Larsen Øster havde gården i 1710. Han startede vist som boemand (gårdmand) allerede i 1678 og døde 1715. Enken Elisabeth Andersdatter fortsatte tilsyneladende med hjælp fra et par halvstore sønner og døtre og svigersønnerne på nabogårdene. Datteren Kirsten Jensdatter Øster var først blevet gift med Niels Nielsen Ploumand på gård nr. 7 i Stensby og i 1711 Peder Rasmussen Ploumand. Han overtog nr. 7.

Svigersønnen Peder Pedersen var ved trolovelsen med Sidsel Jensdatter Øster i 1715 indskrevet til gården (nr.2); men havde i 1719 gård nr. 1, han tog også navnet Øster.

På nr. 2 Skovbækgård hed gårdmanden i 1725 Rasmus Jensen Plovmand. Da han døde i 1756 blev enken Sidse Larsdatter gift med Ebbe Hansen Plovmand. Han overtog både gården og navnet. Da han døde i 1781 overtog Lars Jørgensen enke og gård. Lars Jørgensen døde i 1792.

Ryttergodsets Salg.

Da Ryttergodset i 1774 blev sat til salg købte Peter Johansen Gods nr. 12 og kaldte det Petersgaard. Han købte også Stensby. I 1792 havde Peter Johansen sin søstersøn Rasmus Jensen fra Stavreby som karl. Nu kunne det se ud til at han fik tilbudt gården, hvis han ville gifte sig med enken eller datteren Anne Marie Ebbesdatter. Han valgte datteren og fik moderen med på aftægt.

Da Peter Johansen døde i 1798 gik godset tilbage til Kronen, og i 1805 blev bøndergodset sat til salg. Stensby blev også sat til salg. Rasmus Jensen købte Skovbækgård. Nu fik alle bønderne i Kalvehave sogn deres gårde til selveje. Det var der ikke ret mange bønder, der havde råd til det på det tidspunkt, men i Kalvehave Sogn havde bønderne gennem århundreder høstet båndkæppe. Derfor havde de lidt på kistebunden til frikøbet.

Men da Kronen beholdt skovene, blev retten til båndkæppene frataget bønderne; men man havde dog fortsat indtægter fra pærer og æbler og måske lidt private småskove. Der havde været mange frugttræer langs Sjællands sydkyst siden Prins Jørgen indførte dem fra England. Meget af frugten blev solgt til København, hvortil den blev fragtet dels med skib og dels med hestevogn med 3 heste for.

Forud for købet af gårdene var udskiftningen foregået. En enkelt af dem havde haft 60 småparceller. Nogle af dem havde været små skovparceller inde i skoven. Til gengæld måtte man så dyrke noget småskov op og rydde sten på noget af det nye jord man fik.

Rasmus Jensens datter Ane Lisbeth Rasmusdatter blev i 1822 gift med Jens Mortensen, der blev indsidder på gården. I 1829 var han blevet ejer. Han døde i 1837. Ane fortsatte som ejer og i 1840 blev hun gift med karlen, halvfætteren Ebbe Hansen, der overtog gården.

I 1860 havde Anes søn Morten Jensen tilsyneladende overtaget gården Han er der endnu i 1880. I perioden 1890 – 1915 er det Niels Pedersen, der står som ejer. I 1916 deler han ejendommen op i 3 parceller. Han solgte gården og hovedparcellen til Lars Jørgensen og beholdt selv parcellen 9c og byggede et parcelliststed der. Niels Pedersen var stadig på 9c i 1921; men Lars Jørgensen havde solgt Skovbækgård til Viggo Hansen fra Damsholte. Dennes far, der var rentier, kom ligeledes fra Damsholte. Han flyttede ind på aftægt hos sønnen.

Installationsforretning

Omkring 1945 købte Installatør C. Borella Hansen gården, og han havde Installationsforretning på den. Men i 1954 flyttede han forretningen til Vordingborg og solgte gården til Elith Hansen.

Sanelma Hansen overtog Skovbækgård, da hendes mand Elith Hansen døde i 2013.

Sanelma Hansen døde i 2023. Herefter overtog sønnen Risto Hansen gården.