Hæstoftegård, Stårby

Hæstoftegård ligger på Hestetoften 2. Den har matrikel nr. 1 c i Stårby.

Den blev oprettet i 1869 ude på Stårby Overdrev eller Hæstoft (høtoft). Den havde ellers været en del af matrikel 1 på Stårbyvej 4.

Lars Olsens enke hjemme på gården på Stårbyvej 4, overlod overdrevsparcellen til sønnen Peter Larsen, der byggede sin gård på Hestetoften 2. Han kalder sig boelsmand.

I 1886 blev han afløst af Hemming Olsen (Olav Foged Olsens oldefar), Ørslev. Hemming Olsen var uddannet væver, og han havde vævet mange fine ting, bl. a. Olmerduge.

Når han ikke havde nok at lave som væver, supplerede han indtægten med at grave dræningsgrøfter til den formidable sum af 25 øre om dagen.

Da det var overdrevsjord han havde købt, har han også drænet en del på Hæstoftegården.

I 1895 køber han Bøgebjerggård i Røstofte og sælger gården på Hæstoften til Ole Severin Christiansen. Sønnen Henry Severin Christiansen forpagter ejendommen fra 1925,  men den sælges i 1933 til Hans Christian Petersen, der i 1946 købte 3 ha jord fra Lerbakkegård og lagde til den.

I 1968 købte datteren og svigersønnen Aase og Ole Christiansen gården, men solgte den i 1971 til Henny og Henning Bakkegård Hansen. Henning Bakkegård solgte maskiner for Leisner i Vordingborg.

Henning Bakkegård købte i 1977 gård i Skovhuse og begyndte at handle med brugte og nye maskiner. Hestetoftegård, som den hed nu, blev solgt til Vagn B. Nielsen, der lagde den sammen med Lerbakkegård.

Bygningerne blev i 2005 solgt til Conny og Peder Holmberg Pedersen. Samtidig overtog Vagns søn Jakob Saxmose Nielsen Lerbakkegård.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen.