Østre Øagergård, Sønder Mern

Østre Øagergård Matr.nr. 12b Ørslevvej 263
Der er også en Øagergård på Ørslevvej 260. Den har matr.nr. 12a. De har en fælles
historie.
Ved udskiftningen i 1797 lå matrikel nr. 12 på Gl. Præstøvej 5 (Ca. hvor Henning Nøhr
s stuehus ligger). Den havde fået jorden ude på Øagerholmen, det vestligste stykke jord
af Mern ud mod Stårby. Det var meningen at gården skulle flyttes derud. ”Hjemstedet”
på Gl, Præstøvej 5 fik matr.nr. 39.
Gårdfæsteren hed Christen Jørgensen. Hans navn står nævnt på udstykningskortet både
på nr. 12 0g nr. 39. Hans kone hed Anna Kirstine Hansdatter. Hun var født på
Høfdingshus, der i 1774 blev til Høvdingsgård.
Sønnen Jørgen Christensen overtog gården ved hans død i 1801. Han flytter gården ud
på Ørslevvej 260 ca. 1810. Han blev sognefoged; men døde 43 år gammel i 1816.
Peter Hansen fra Kindvig overtog den. Hans datter, Lisbeth Hansen og Svigersøn
Niels Peter Jensen, der stammer fra Møn overtog den i 1867.
I 1889 sælger han halvdelen af jorden til Søren Jensen fra Sageby Skovgård. Den får
matr. nr. 12 b. Han er gift med Ane Kirstine Hansen fra Kalvehave. Søren bygger en
gård på det, der meget senere bliver til Ørslevvej 263.
I 1916 flytter han til Øagerhus på Lilliendalsvej 18 (Matr. nr. 40 u).
Lars Peter Nielsen fra Råbylille på Møn køber den i 1916. Da det kun er en halv gård
er den kun på ca. 15 ha. Lars Peters broder havde hjemgården i Råbylille.
Da 30erne var en hård tid for landmændene var det nok meget godt, at gården ikke var
større. I 1939 købte Lars Peter nabogården Solhøjgården. Samtidig oprettede han
maskinstation og skar tørv i Mern Maglemose. Han havde 6 sønner, hvoraf de 4 var
medarbejdere på maskinstationen. Sønnen Jens Otto Nielsen forpagtede Solhøjgård
fra 1944. 1947 købte Jens Otto Plovgård i Stårby, og sønnen Eigil Solhøjgården.

Den ældste søn Svend Åage Nielsen havde vognmandsforretning på Ørslevvej 265.
Da Lars Peter døde i julen 1959 havde hans kone Dagny kort gården inden sønnen
Olav overtog den. Dagny holdt hus for ham i en periode. Olav havde den til sin død i
1989.
Eigil solgte i 1964 Solhøjgården til Kommunen til parcelhusgrunde og købte Ågården i
Stårby.
Sønnen Verner kørte med kvashugger m.m. i maskinstationen. Han fungerede som ud-
smider i Tolstrup Forsamlingshus. Efter Lars Peters død kørte han med gummiged på
saftstationen. Efter nedlæggelsen fortsatte han på Stege Sukkerfabrik.
Sønnen Asger oprettede Røstofte Maskinforretning. Den drives nu af sønnen Dann
Nielsen.
Datteren Fanny havde autoforretning sammen med manden Henning Nøhr Nielsen. De
forhandlede først Audi – NSU og senere Mazda. Sønnen Jacob driver værkstedet videre.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Folketællinger og Inge Nielsen som
kilde.