Strandbækgård, tidl. Sandbækgård, Sandvig

Postkort af Sandbækgård i Sandvig

Gården hedder i dag Strandbækgård. Den ligger på Sandvigvej 15 og har matrikel nr. 9 i Sandvig. I 1688-matriklen var det gård 11.

Fæstere u. Ryttergodset:

F.1700-1713

1685 –1713:

1713 –1737:

1738 –1794:

1761:

 

1761:

 

1794 –1830

1815 –1824:

 

1824–1828:

1828–1862:

Selvejere:

 

1863–1903:

1903 –1952:

1952 –1975:

1975 – :

2001 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½: Rasmus Madsen

1/2: Ingvor Pedersen, gift m. Kirsten Povlsdatter

Ingvor Pedersen hele gården

Hans Rasmussen gift med Sophie Hansdatter

Brockenhus køber Nysø, Jungshovedgaard og Oremandsgård incl. Allerslev sogn. Men Ugledige byttes til Sandvig, Tågeby og Skalsby.


Fæstere u. Oremandsgaard:

Rasmus Hansen gift med Maren Madsdatter. På aftægt de sidste 10-15 år

Datteren Anne Rasmusdatter og Ole Rasmussen. Anne døde 1824 (6 år før faderen)

Ole Rasmussen giftede sig med Anne Magrete Larsdatter død 1828

Ole Rasmussen giftede sig med Maren Pedersdatter

 

Hans Olsen, deres søn, gift med Ellen Pedersdatter. Hans købte den til selveje i 1863

Maren Olsen, deres datter, og Vilhelm Johansen

Hans Johansen (f. 1906), deres søn, ugift

Kjeld Jensen køber den og lægger jorden til Ellebækgård og skiller senere bygningerne fra

Boye Jensen