Centralgården, Sandvig

Centralgården i Sandvig 1947 – før branden

Matr. nr. 12 a, Sandvigvej 35.
Gården hedder i dag Sandviggård.
Gården brændte ved lynnedslag 13.9.1947.

 

 

 

Ejere:
Rasmus Olsen Emigrerede til USA
Peter Olsen, Plejefar til Edvard Olsen
Anna og Edvard Olsen, søn af Rasmus Olsen før 1947
Katrine og Boye Jensen

 

Den nybyggede Centralgård, Sandvig 1949 – senere Sandviggård