Sageby Skovgård

”Hjemstedet” på Sagebyvej 12 på gård nr. 9.

Fæstere
År Navn Bemærkning
1710 Peder Hansen (på gård 10: Ole Hansen). Gård 10 lå lige ved siden af Sagebyvej 17.
1736-1743 Anders Hansen Gård nr. 9+10, død 1743
1744-1754 Peder Andersen, søn død 1754, gift med Karen Madsdatter
1758-1762 Rasmus Pedersen Krog død 1763, gift med Karen Madsdatter
1762-1763 Jens Olsen død 1763, gift med Karen Madsdatter
1763-1781 Mogens Madsen død 1781, gift med Karen Madsdatter
1771 og 1775 Jens Madsen Jens Madsen skulle have gård 9; men der har siden o. 1730 været en samdrift mellem gård 9 og 10. De lå overfor hinanden.
1787 + 1801 Niels Jensen gift med Karen Madsdatter død efter 1801, Karen Madsdatter havde 5 mænd på gården
1807 Niels Jensen beholdt 4 tdr.land. Han døde på Hjemstedet, Sagebyvej 12, mat. nr. 10, i 1820. I dag (2020) bor Birgit og Søren Larsen på Sagebyvej 12 med en del tilkøbt jord.

Sageby Skovgård

Sageby Skovgård har matr.nr. 9, lå på Hestehavevej 3, men er revet ned, der ligger kun en lade.
Den blev flyttet ud i 1807 af Mads Hansen. Den blev revet ned i 2015.

Fæstere:
År Navn Bemærkning
1807-1846 Mads Hansen død i 1854. gift med Mette Hansdatter død i 1851.
1846-1896 Jens Madsen, Søn Bestyrer 1840. Død 1896. Gift med Ane Jørgensdatter
1896-1919 Hans Jensen, Søn Bestyrer 1890. Gift med Kirsten Johansen
Ejere:
1919-1956 Han var bestyrer ved købet 1919, død i 1978, gift med Christine Hansen død 1991.
1956-2015 Tage Skovgård Jensen Gift med Inger Jensen

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen
Kilder: Holger Munks notater, Gunnar Kirchheiners notater og
Aneopslag.