Skovholm, Røstofte

Skovholm, Røstofte Mark 4 ejes af Konstantin Alex. Den har matrikel nr. 13 a i Røstofte. I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 1.

I 1710 lå den inde i Røstofte by på Røstoftevej 5. Gårdmanden hed Michel Jensen. Dele af jorden hørte til Ørslev Kirke i nabosognet. Peder Smed havde i 1719 overtaget gården. Der var en mindre skov til gården. Ørslev Kirke ejede fortsat et areal. Kirken kom til at høre under Vordingborg Ryttergods. I 1689 havde den hørt under Bækkeskov.

Han døde i 1729 og sønnen Peder Pedersen Smed overtog den i 1733. Da han kunne skrive var han dommer i 1738/39 og i 1741 deltog han i distriktets opmåling. Gården brændte for ham2 gange.

Peder var gift med Ellen Madzdatter, og da han døde i 1760, blev hun året efter gift med Peder Andersen fra Teglstrup. Han overtog gården; men i 1768 flyttede de til Teglstrup og overtog de 2 gårde Peders stedfader havde haft der.

Ørslev Kirke jordejer

Det var en Peder Nelleman der overtog gården; men samme år overtog Captain Clausen den. Han var selvejer. Ørslev Kirke ejede fortsat en del af den. Det havde den sandsynligvis gjort siden reformationen for at aflønne kirkens ansatte og vedligeholde kirken.

Da Vordingborg Ryttergods ophørte, blev den solgt til Iselingen sammen med Ørslev Kirke. De andre gårde i Røstofte kom til at høre til Lilliendal. Der har gået en skrøne, om at Greven på Lilliendal havde tabt den i kortspil; men i auktionsprotokollen stod der, at Ørslev Kirke havde en gård i Røstofte. Den fulgte med til Iselingen.

I ryttergodsets sidste tid havde skovrideren skiftevis boet i Ørslev og i Røstofte. Tilsyneladende boede han i Røstofte ved salget. Det må være skovrider From, der har boet på gård nr. 1, der ligesom den lille skov, der hørte til kaldtes Skrumle.

Udskiftning

I 1797 kom Niels Mathisen fra Mern til gården. Han deltog i udskiftningen, men den blev først flyttet ud mange år senere. Han døde i 1825. Enken, Kirsten Rasmusdatter fortsatte, og sønnen overtog den i 1835. Han døde allerede i 1838, og enken, Ellen Katrine Jørgensdatter giftede sig i 1840 med Jacob Hansen fra Beldringe.

Ellen Katrine døde i 1872, og Jacob gik på aftægt i 1874. datteren Maren Jacobsdatter blev gift med Peder Hansen. Han flyttede gården ud i 1878 og lavede fælles vandværk med nabogården Jungshavegård. Peder havde gården i 61 år til han fyldte 90.

Barnebarnet

Barnebarnet Frede Hansen fra Engvejgård i Kindvig købte den i 1935. Han var gift med Else Madelung. De ændrede navnet fra Skrumlegård til Skovholm. De har børnene Bente og Jørn. Frede solgte den i 1977 til naboen Ole Larsen, og han byggede et nyt hus på Røstoftevej 5, hvor gården lå inden den blev flyttet ud fra Røstofte by.

Ole Larsen solgte bygningerne i 2002 til Konstantin Alex og beholdt jorden. Der havde boet lejere i 25 år.

Dorthe og Konstantin Alex

De flyttede til egnen fra København i forbindelse med købet af Skovholm. Konstantin er elektriker overmontør. Dorthe arbejder på et opholdssted for drenge og som vikar på kommunens skoler.        Skovholm er siden overtagelsen i 2002 løbende blevet renoveret, ombygget og vedligeholdt. Grunden på 8000 m2 er renset for et vildnis af træer og buske.

De har børnene Malou Alex, Frederik Alex og Mille Alex på 22, 13 og 10 år. Børnene har gået og går i Mern Skole. Familien håber, at gården kan gå i arv til deres børn

Konstantin har været fodboldtræner i Mern og er fodboldtræner i Ørslev for områdets unge drenge.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater, Ryttergodsets auktionsprotokol og Iselingens fæsteprotokol som kilde.