Lilliendal Gods

Liliendal, Lilliendal, hovedgård (sædegård) ved Mern 10 km øst for Vordingborg. Skuderupgård blev dannet af Vordingborg Ryttergods og ophøjet til hovedgård 1760 for kommandørkaptajn Hans Gustav Lillienskiold (1727-96) under navnet Lilliendal. Den var i slægten Knuths eje 1802-1994, som fideikommisgods 1821-1922. Den enlængede hovedbygning fra ca. 1765 er senere udvidet.
Kilde: Gyldendals Leksikon, Internet

Lilliendal gods med omkringliggende huse – luftfoto fra 1946

Lilliendal Gods, Lilliendal 1
Lilliendal opstod, da Vordingborg Ryttergods i 1774 blev sat til salg og opdelt i 12 godser.
Det var Lillienskjold, der købte det gods, der fik nummer 10, og han kaldte det Lilliendal.
Han havde allerede i 1760 købt Gl. Skuderupgård, der antagelig lå lidt vest for, hvor Lilliendal ligger i dag. Gl. Skuderupgård havde en hovedbygning i en etage.
Lilliendal byggede en ny en-etage hovedbygning, og sådan så den ud de kommende 50 år. Det var Grev Knuth der tilføjede en etage mere. et gammelt maleri viser, at bygningen dengang havde mansardtag – et tag med høj rejsning, der knækkede over i næsten lodrette sider, der udgør siderne i en etage.

Lilliendals Avlsgård med det karakteristsike Vandtårn. Foran ses personale 1940

Læs også:
Træhesten på Liliendal
Skuderupgård
Beskrivelse i Danske Herregårde – linket åbner i et ny vindue