Træhøjgård

Tågebyvej 1 – 1951 – Danmark set fra luften

Tågebyvej 1 – 1936/38 – Danmark set fra luften

 

 

 

 

 

 

Gården ligger Tågebyvej 1 i Tågeby og har matr. nr. 1. I 1688-matriklen var det gård 4.

Fæstere:

1660 –         : Hans Bentsen
1739 – 175x: Hemming Jensen
1771 –         : (Ole Pedersen)
177x – 1775: (Hans Pasmussen)
1775 – 1795:  Hemming Olsen
1795 – 1852: Peder Hemmingsen
1852 – 1866: Rasmus Hansen gift med Maren og i 1862 men Ane Dorthea Larsdatter
1866 – 1868: Ane Dorthea Larsdatter
1868 – 1897: Jens Nielsen fra Dalsgård i Mern giftede sig til gården med Ane Dorthea
1897 – 1920: H.P. Rasmussen og datteren Regine Nielsen

Ejere:

1920 – 1958: Herluf Rasmussen, søn.
1959 – 1979: Børge Madsen og datteren Olga Rasmussen
1979 – 2000: Olga Madsen født Rasmussen. Hans Henning Larsen forpagter
2000 – 2002: Jørgen Larsen – Jørgen Larsen beholder jorden derefter
2002 – 2009: Ole Rønnov Hansen og Kirsten Brix Hansen
2009 – 2015: Kirsten B. Hansen
    2015 –          : Anne og Johnny Riis Hansen

Tågebyvej1-1989 – Danmark set fra luften