Staalvængegård, Langebæk

Adresse: Hovvejen 16, Matr. nr, 9 m.fl. af Viemose.

Staalvængegård – ca- 1960

Staalvængegården er bygget i 1877.
Over avlsbygningerne er angivet 1939, så det kunne tyde på at gården er opført efter en brand.

Over døren på hovedbygningen står: E.V.S.L. 1919

Forpagtet af  Niels Christian Hansen, ejeren af Rødsbjerggård.

 

Kollektivet Staalvængegård var i 1971 et kollektiv og har bl.a. huset Ungdomsgruppen og Kvindegruppen, men lukker i januar 1980

I 1980’erne blev gården lejet af bl.a. filmmanden Erik Clausen og maleren var Leif Sylvester Petersen. De ville oprette et filmselskab, men det blev aldrig til noget.