Rødsbjerggård, Langebæk

Niels Christian Hansen og hustru Therese’s Guldbryllup 1920

Rødsbjerggård ligger på Rødsbjergvej 3, Langebæk og har Matr. 1 a m.fl.
Ejer i 1933 er Kammerråd Niels Christian Hansen, som er født der i 1846.
Han overtog den i 1882.
Til ejendommen hører 2 jordløse huse.
Hans forældre er Geert Hansen og Marie Nielsdatter, der også har boet på gården

Kilde LaCours Gårde side 1233

Iver Juel er Proprietær til 1963