Kildemosehuset ved Petersgård

Kildemosehuset under Petersgård
Allerede i 1816 omtales huset, dog som Kiellemosehuset, Petersgårds Hovmark.
Huset hørte til Petersgårds Gods.
Her blev Johan Peder Larsen født i 1816, som nr. 6 på siden.

På dette gamle kort fra 1807-1860, kan man se, hvor Kildemose mark lå.

Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen.
https://hkpn.gst.dk/