Peter Rønholt, Herregårdsforpagter

Petersgård set fra urtehaven – 1895. Foto: Paul Bergsøe

I bogen “Herregårdsliv” bind 5 – siderne 103-128 – Herregårdsforpagteren, beretter Peter Rønholdt om sin tid på Petersgård, Stensbygård. Senere på Tybjerggård og Rosenfeldt.

Han fortæller bl.a.:
I 1889 kom jeg ud at tjene, lærte såkaldt landvæsen på Petersgård i Sydsjælland og Norregård på Lolland. Forpagteren på Petersgård var min farbror.
På Petersgård oplevede jeg plejltærskning en gros. En halv snes mand stod en del af vinteren og tærskede rug med plejl. Det forekom mig at være et forfærdeligt driverarbejde og skrækkeligt besværligt med først at tærske den ene side, vende det og tærske den anden side, binde halmen op og bære det bort for så endelig at rense kornet på en håndtrukken rensemaskine.

To landvæsenselever i færd med at radrense roer i 1918.

Efter 2½ års forløb blev jeg rigtig forvalter på en gård på 500 tdr land, der den gang hed Vrangsgård og nu kaldes Stensbygård. Min entre husker jeg tydeligt. 1. november var intet pløjet på gården, roerne sad i jorden, ganske vist bare 20 tønder land; roedyrkningen var endnu i sin vorden. De fleste af husmændene skulle i skoven, og det blev min sag at skaffe arbejdskraft, så vejen gik til fæstekontoret i København, hvorfra jeg vendte hjem med 6 karle, fæstet for en vinterløn på 45 kroner.

Nogle fejl lavede jeg naturligvis. Godsejer Malling lod mig have ret frie hænder. Han interesserede sig mest for sit Frederiksborgheste-stutteri. Den værste fejl, jeg begik, var vist engang, jeg lod brakmarken pløje på tværs, da den var en eneste stor kvikhistorie.

Hele bogen kan hentes på Slægtsforskernes Bibliotek via dette link