Ida Marie Suhr, Petersgård

Ida Marie Suhr ca.1910

Ida Marie Suhr er født 1853 i København datter af Ole Bernth Suhr, leder af det gamle Handelshus I. P. Suhr. Hun er opkaldt efter sin mor Ida Marie Bech.
(Ida Marie arvede Petersgaard ved Langebæk og bosatte sig her i 1886 ). Hvert år i februar flyttede hun ind i palæet på Gl. Torv og blev der til ind i april. Hjemmet ved Øresund stod hendes hjerte nær, og hun elskede det begyndende forår i København.
Hun fulgte levende med i godsets (Petersgård) personales liv og hun var højt værdsat. Hun sagde, at hun fornyede sig ved, at få nye unge venner. Hun fulgte levende med i de store politiske begivenheder, de sociale spørgsmål og det kulturelle liv. Hun delte sine rigdomme med så mange som muligt, og tænkte på dem, der havde brug for en hjælpende hånd og hun forstod at yde sympati og støtte for andre.
Hendes fremtræden var pompøs og majestætisk.
Hun skænkede Kalvehave kommune den grund hvor Alderdomshjemmet ligger, ligesom hun ydede tilskud til sygepleje og asyl for småbørn. Ligeledes gav hun Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse lov til at benytte et areal i Vintersbølle skov til brug for det nye Børnesanatorium.

Kilde: Nekrolog ved hendes død skrevet af Grevinde Moltke, 1938

Teksten i parentes med kursiv er arkivets kommentarer.