Henrik Enevoldsen, den danske Robinson

Johannes Henrik Enevoldsen er født 1854 i Langebæk. Han var søn af indsidder Enevold Nielsen og Maren Kirstine Hansdatter.
Han bliver konfirmeret i Kalvehave Kirke 1869 og rejser i 1872 til Jungshoved.
Han voksede op i et fattigt landarbejderhjem, og det varede ikke længe før han måtte følge faderen i markerne og skoven.
Mod forældrenes vilje rejste han til København og fik ved hjælp af sin mosters mand, Kaptajn Frederiksen, hyre på jagten Anine, der førtes af kaptajn Rasmussen.

Han skrev flere breve til sin søster Hansigne, som stod ham meget nær. Hun gemte disse breve i et skrin. Da hun døde i 1920 blev de fleste brændt, dog nåede man at redde nogen af dem. Det fremgår af brevene at han er meget ærbødig overfor sine forældre.

I noterne fra de private arkiver findes breve og optegnelser fra hans liv som matros:
Han sejlede i december 1873 med Skonnerter Conet og kapt. Henriksen.
3. oktober 1875 nævnes Skonnertbrik Mercur.
December 1875 er han på vej til England og sidenhen Vestindien.
5 januar 1876 med barken Valkyria på vej til New Orleans, Amerika, de ligger da i havn i Korsør, uden at han besøger sit hjem i Langebæk.
Den 16. september 1877 opholder han sig i Barco Kraal, Port Elisabeth, Sydafrika hvor han tjener 9-10 dalere om ugen. Der bliver han i næsten 1 år og meddeler i februar sine forældre at han skal giftes til nytår.
Den 18. juni 1878 Jagten Anine med kapt. Rasmussen ved roret.
1880’erne var han Matros på de kystbåde der sejlede mellem New Zeeland og Australien. I 1890 sejlede han med Geebrand, der fragtede kul fra Java til Australien. Skibet strandede i en rasende storm og 16 af de ombordværende sømænd landede på “Befrielsens Ø”. Da man fandt dem i 1893 var der kun 5 mand tilbage, heriblandt Johannes, de fire andre tog med skibet tilbage, men Johannes forblev på sin ø, som en anden Robinson Crusoe, og i februar 1928 blev han fundet død på stranden af en fuglejæger og to Amerikanske turister.

I bogen om den danske Robinson sets billeder fra forældrenes hus og hytten på Befrielsens ø i Torre Strædet, hvor han levede sine sidste 34 år. Den sidste dato der er noteret på hans tavle er 27 januar 1928. I februar 1928 kom hans Gamle ven Diche Roche til øen og fandt ham død, berøvet en arm og et ben.

Galathea Ekspeditionen har forgæves søgt at finde flere oplysninger om ham i 2006 bl.a. i Australien, uden held.

Hytten på “Befrielsens ø”