Grundlovsdag

På Grundlovsdagen fejrer man indførelsen af den første Grundlov d. 5. juni 1849.
Man har også før den tid afholdt de såkaldte ”folkefester” dels i anledning af indførelsen af stænderforsamlingerne og dels til minde om stavnsbåndets ophævelse.
I 1915 indførtes en ny grundlov, så kvinderne nu fik valgret.
I 1953 fik vi den tredje grundlov – det er den vi anvender i dag. Det er en officiel flagdag til minde om den første Grundlov fra 1849.
Der er kutyme for at mange politikere taler rundt omkring i landet og fremfører deres politiske budskaber ved grundlovsarrangementer.

Siden 1910 har den også været kaldt fars dag.

Skuespillet “Kvinderend” 1993, opført på Lilliendal gods

Mindesten for Væver Hansen,
opstillet ved Nedermarken 3 .
Billedet er fra 1999 – 150 året for Grundloven.