De danske Våbenbrødre, Langebæk

De danske Våbenbrødres Fane

Foreningens fane 1. marts 1867.
Dannebrog med rigsvåben.
150 x 125 cm.

Kilde: Aflevering til Sydsjællands Museum

De danske Vaabenbrødre var en dansk forening af krigsveteraner fra  de slesvigske krige. Foreningen blev stiftet 1859 af veteraner fra Treårskrigen 1848-1850 og krigen 1864.

 

 

Om de danske våbenbrødre kan man læse mere på Wikipedia  og på Forsvarsbroderen