Månedens billede

Billedet er fra 1940’rne, og er taget på strækningen skyttens hus hen mod Østergårdstræde.
(Langs dette stræde, den gamle vej…)

Snerydning ved Petersgård, Langebæk.