Skovstræde 1 – Matr. Nr. 27 i Stensby

 

1936 Skovstræde 1, Stensved. Øverst ses Vordingborgvej. Øverst til venstre ses Poul Lynghøj Olsens hus med smedeværksted og forretning.

Den fik en parcel ved udstykningen o. 1800. Hans Jørgensen købte den til selveje i 1805.

Skovstræde 1 er et af Nyvangshusene.

De andre Nyvangshuse anno 1807:

Mejerivænget 2
Vordingborgvej 19, 29( gammelt hus) og 33

Samt sandsynligvis Arnold Andersens ejendom (Skolevej 4 i Stensved)

Det er matrikelnumrene 22, 23, 24, 25, 26 og 27.

 

Årstal Navne Kommentarer
Ejere:  
1805 : Hans Jørgensen
1835 – 1870 : Hans Hansen
1870 – 1875 : Hans Hansen evt. søn
1875 – o 1920 : Peter Jensen 1891 sælges en grund, matr. nr 27 b, til Stensved Andelsmejeri.
1920 – o 1945 : Hans Peter Jensen gift m. Christine Jensen
1945 – 1962 : Enken Christine Jensen
1962 – 1970 : Knud Jensen søn 
1970 – 1999 : Otto Nielsen Også tjener på kroen
1999 – 2016 : Kaj Leif Larsen  
2019 : Else Bugge Jensen og Allan Henning  

     

Ejendommen var i 1891 på 4 ha. Men så blev Stensved Andelsmejeri udstykket overfor på det, der senere blev Skovstræde 2 og 4. Mejeriet blev nedlagt i 1961.

I 1939 blev Mejeriet Fremtiden også udstykket fra ejendommen på Vordingborgvej 6 og der blev lavet udstykningsplan for hele området mellem de 2 mejerier. Fra 1942 til 1956 blev der udstykket 12 ejendomme og yderligere 7 på de ulige numre af Skovstræde 1956 til 1959.

 

S 27