Brusgård, Stensbyvej 11, Matr. 11

Den ligger på Stensbyvej 11 og har matr. Nr. 11. I 1688-matriklen var det gård 11 (1686 gård 10)

I 1700-tallet var det Brems- familien der havde den. I 1800-tallet var det Bruun-familien. Var det det, der blev sat sammen til navnet Brusgård? Der var mejeri på gården fra 1849 – 1891, hvor Stensved Mejeri i Skovstræde blev bygget.

Fæstere :
1688 : Hans Nielsen
f.1710 – 1720 : Hans Pedersen Brems
1720 – 1759 : Ole Hansen Brems søn, 1729 trolovet med Zidsel Hansdatter
1759 – 1794 : Hans Olsen Brems søn, gift med Maren Espensdatter. Hans død 1805.
1794 – (1812) : Jeppe Jensen gift med datteren Sidse Kirstine Hansdatter i 1794  

*gift med Anne Lisbeth Nielsdatter fra Langebæk i 1812

1806 : Køber Jeppe Jensen den til selveje men døde i 1812
1812 – 1842 : Anders Knudsen gifter sig til gården med Anne Lisbeth Nielsdatter
1842 – 1849 : Niels Jansen
1849 – 1855 : Jacob Bruun (hollænderiforpagter) (=mejeriforpagtning)
1855 – 1879 : August Bruun søn. Død 1877. Hans søn, Christian Bruun, var mejerist i 1890. Enke Anne Marie Bruun født Pedersen
1879 – 1909 : Anders Pedersen Gift m. enken + Mette Kirstine Hansen. Der var mejeri fra 1849 – 1891. Anders P. var på aftægt endnu i 1921. I 1890 var der 2 mejerister og 1 mejerske på gården.
1909 – 1948 : Christian Nielsen gift med Hansine Nielsen
1948 – 1962 : Hansine Nielsen enke
1962 – 1991 : Kirsten Nielsen (datter) og svigersøn Erik Olsen
1991 – : Erling Christensen m. H. og B. Lundorff som lejere