Liliendal

Liliendal, Lilliendal, hovedgård (sædegård) ved Mern 10 km øst for Vordingborg. Skuderupgård blev dannet af Vordingborg Ryttergods og ophøjet til hovedgård 1760 for kommandørkaptajn Hans Gustav Lillienskiold (1727-96) under navnet Lilliendal. Den var i slægten Knuths eje 1802-1994, som fideikommisgods 1821-1922. Den enlængede hovedbygning fra ca. 1765 er senere udvidet.
Kilde: Gyldendals Leksikon, Internet

Træhesten på Liliendal
Skuderupgård
Beskrivelse i Danske Herregårde – linket åbner i et ny vindue