Kallehave Strand

 

Billedet viser et pigehold efter al sandsynlighed fra sommeren 1919. Forbindelsesgangen, der ses på billedet, mellem loen og hovedbygningen blev bygget i forsommeren dette år. Ombygningen af loen fandt sted i løbet af efteråret 1919 og foråret 1920.

Billedet nedenfor viser børnene i færd med at sortere kartofler sommeren 1924. Den tidligere lo rummer nu spisestue og badeafdeling. Stråtaget udskiftedes med tegltag formentlig i løbet af 1924.

Gårdspladsen med den nu helt restaurerede vestfløj – 1925.

 

Hovedbygningen mod Vordingborgvej – antagelig sommer 1925.

 

Badende børn – sommeren 1925.

 

Stranden – efterår ca. 1925.

 

Kallehave Strand´s område ca. 1928.

 

 

 

Gårdspladsen – ca. 1926.

 

 

Arbejdet på broen startede i sommeren 1939. Kallehave Strand måtte afstå 2070 m2 af sin jord til broanlægget. Dronning Alexandrines bro stod færdig 30. maj 1943.

 

Sommeren 1942. Børn på stranden. Stranden forsynedes fra tid til anden, når der var råd til det, med frisk sand. Efter brobygningen ødelagdes badestranden efterhånden fuldstændigt.

 

 

I december 1943 blev kolonien beslaglagt af den tyske værnemagt. Nytårsnat 1944 brændte hovedbygningen. Den genopførtes i den ydre skikkelse, den har i dag, og indvielsen fandt sted i september 1948.

 

“Kallehave Strand” gennemgik en omfattende renovering og modernisering i årene 1973 til 1979.

 

Spisestuen.

 

Et hjørne af skolestuen.