Arrangementer 2019

Årsmøde d. 24. marts 2019 kl. 13.
Velkomst v. Poul H. Sørensen
Beretning v. Poul H. Sørensen
Regnskab 2018 v. Holger Fugl Jakobsen.
Budget 2019 v. Holger Fugl Jakobsen.
Orientering v. Geert A. Nielsen
Tak til Geert for samarbejdet gennem årene – Geert har været en god arkivleder og har været med i arkivet siden 2003. Vi ser fremtil Geert stadig kommer i arkivet son Frivillig hjælper.
Vekkommen til vores nye Arkivleder Inge Langeskov Nielsen – som harr deltaget i arkivbejdet siden 2011.
Max Gunnar Jensen fra Stensved vil komme og fortælle om Stensved Kaserne og Skovhuse flyvestation.

Udflugt d. 26. maj 2019
Turen går til Stevns

10 November – Arkivernes dag
40 års Jubilæum – nærmere følger